4 Rahaliste vahendite arvestus

Allikas: Juhised

Rahalised vahendid hoitakse pangas arvelduskontol ja sularaha kassas.

Mittetulundusühingus/sihtasutuses vastutab sularaha säilimise eest juhatuse esimees või tema poolt volitatud isik.

Sularaha operatsioone tehakse mittetulundusühingus minimaalselt, ainult erandkorras. Liikmetasud tasutakse MTÜ liikmete poolt sularahata arvelduste korras.

Rahaliste vahendite hoidmiseks ja arvelduste ning maksete teostamiseks avatakse arvelduskontod pangas.

Pangaarvelduste teostamiseks kasutatakse elektroonilisi pangaprogramme, mille kaudu teostatakse elektroonilisi ülekandeid.

Makseettepanekuid teostavad juhatuse esimehe volitatud isikud. Ülekandeid teostavad juhatuse esimees või selleks volitatud isikud.